Skip to main content

Jaarrekening en Rapportage

Gedurende het hele jaar controleren wij de administratie. Hierdoor kunnen we de gegevens over een specifieke periode rapporteren, resultaten inzichtelijk maken en tijdig bijsturen indien noodzakelijk. Op deze wijze zorgen we ervoor dat administratie geen geschiedschrijving wordt.

  • Begrotingen en prognoses
  • Opstellen van tussentijdse rapportages
  • Opstellen jaarrekeningen
  • Deponeren jaarrekening bij de Kamer van Koophandel via Standard Business Reporting Programma (SBR)
  • Al uw documenten online en 24/7 bereikbaar.

Accountantsverklaring nodig?

Boertje Administratie Belastingadvies verzorgt voor u de jaarrekening en de fiscale aangifte. Heeft uw organisatie een accountantsverklaring nodig? Wij hebben een samenwerkingsverband met diverse gerenommeerde accountantskantoren. De door Boertje Administratie Belastingadvies opgestelde jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant en daarna voorzien van een accountantsverklaring. Door deze werkwijze wordt een substantiële verlaging van de accountantskosten gerealiseerd.

Meer informatie jaarrekeningen en rapportages

Wilt u meer informatie over bovengenoemde onderwerpen?
Neem direct contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.